Molitva Sioux Indijanaca 

Dozvoli da se moje ruke pune poštovanja
dotaknu stvari koje si Ti stvorio.
Izoštri moje uho da čuje tvoj glas.
Učini me mudrim kako bih spoznao nauk koji si Ti
tajnovito stavio u svaki list, u svaki kamen.
Tražim snage, ali ne da bih nadjačao svoju braću
nego da bih nadvladao svog najvećeg neprijatelja – samog sebe!

Bože daj mi mirnoću da podnosim stvari koje ne mogu promijeniti.
Daj mi hrabrosti da promijenim stvari koje mogu promijeniti.
Daj mi mudrost da razlikujem jedno od drugog.

Neka ne molim da budem zaštićen od opasnosti
već da se bez straha suočim sa njom.
Neka ne molim za smirenje svog bola
već za jako srce da ga savladam.
Neka ne tražim saveznike u životnoj borbi
već da se oslonim na vlastite snage.
Neka ne preklinjem za spas od straha
već za nadu da osvojim svoju slobodu.