Sadhana

SADHANA je svakodnevna duhovna praksa koja nam pomaže da razvijemo disciplinu. To je alat koji nam omogućava da naše tijelo, um i dušu pročišćavamo, jačamo i dovodimo u stanje ravnoteže i mira.

Sa sadhanom čistimo podsvjest, oslobađamo se obrazaca i uvjerenja koja nam više ne koriste i izražavamo  beskonačno unutar sebe. Na taj način otkrivamo ljepotu svoje duše i vlastitu unutarnju snagu. Čistimo svoj um i usmjeravamo pažnju na ono što je zaista bitno. Počinjemo osvješćivati i upoznavati sebe.

Prema drevnim yogijskim spisima,  potrebno je dnevno odvojiti dva i pol sata za sadhanu. Najbolje vrijeme za izvođenje sadhane su ambrozijski sati, odnosno između 04,00 -07,00 sati jer su tada energije najčišće. Tada ima najviše prane, životne energije i mi smo posebno otvoreni za pozitivne vibracije. 

Zbog svakodnevnih obaveza nismo uvijek u mogućnosti osloboditi dva i pol sata za duhovnu praksu, ali dovoljno je nekoliko minuta dnevno kako bi se povezali sa svojom dušom. Važno je unijeti redovitost i disciplinu ako želimo pokrenuti  i osjetiti promjene. 

Sadhana se može prakticirati individualno ili u grupi. Prakticiranje Sadhane u grupi razvija grupnu svijest i pojačava utjecaj meditacije. 

Za razdoblje prijelaza u doba Vodenjaka, Yogi Bhajan je dao upute za grupnu sadanu, Aquarian Sadahna, koja se sastoji od recitiranja Japjija, prakticiranja kriya i recitiranja sedam različitih mantri u trajanju od 62 minute.