PETER HESS® Zvučne zdjele

Povijest zvučnih zdjela
Pretpostavlja se da su se zvučne zdjele pojavile u vrijeme brončanog doba, otprilike oko 4000 g.p.n.e., na području Indije, Nepala i Tibeta. Postoji mnogo različitih tumačenja o njihovoj primjeni.
Pretpostavlja se da su se koristile u meditaciji, u raznim ritualima, ali i kao posude za hranu. Mineralima su obogaćivale hranu i vodu i zajedno sa vibracijama metala, služile za održavanje dobrog zdravlja

Peter Hess terapijske zvučne zdjele

Veliki značaj za primjenu Peter Hess zvučne masaže ima razvoj zvučnih zdjela koje su se razvijale zajedno sa tehnikom.
Zvuk zvučne zdjele ovisi o obliku, materijalu i o snazi stijenke. Pored jedinstvenog zvuka svake zvučne zdjele, za zvučnu masažu je odlučujuća kvaliteta vibracije.

Današnje Peter Hess terapijske zvučne zdjele proizvedene su od dvanaest metala i imaju zvuk visoke kvalitete. Kombinacija metala određuje kvalitetu vibracija i zvuk zvučne zdjele. Pored sedam osnovnih metala (zlato, srebro, živa, bakar, željezo, kositar i olovo) sadrže i cink (učinkovit protiv stresa), meteorsko željezo (potiče motivaciju i akciju), bizmut (pomaže rad probavnog sustava), galena (pomaže kod upale zglobova) i pirit (jača pluća).
Također sadrže i komadić stare zvučne zdjele koji služi kao prijenosnik drevnog znanja.

Peter Hess terapijske zvučne zdjele imaju optimalne preduvjete za primjenu na tijelu.

Peter Hess zvučne zdjele izrađuju se na tradicionalan način. Za izradu jedne Peter Hess zvučne zdjele potrebno je više od 30 radnih sati i sudjelovanje 5 osoba.

Za Peter Hess osnovnu zvučnu masažu, koriste se tri tipa zvučnih zdjela: Univerzalna ili zglobna zdjela, Zdjelična zdjela i Srčana zdjela.

Univerzalna ili zglobna zdjela ima osobito raznovrsni spektar zvuka i može nam poslužiti za cijelo tijelo. Posebno je podobna za primjenu kod refleksnih područja nogu i ruku. Njezina frekvencija se kreće od 100-2.800 Hz.

Zdjelična zdjela sa svojim najdubljim zvukovima, pogoduje za područje zdjelice i leđa. Njezina frekvencija se kreće između 100-1000 Hz.

Srčana zdjela, sa svojim višim tonovima, odgovara području srca i području gornjeg dijela leđa. Područje njezine frekvencije je od 200-1200 Hz.

Budući da zvučne zdjele sadrže široki raspon zvukova, one ˝pjevaju˝ za svakoga.

Zvuk zvučne zdjele povezuje nas sa našom izvornom prirodom. Kada smo povezani sa tim izvornim povjerenjem, mi smo sigurni, bezbrižni i slobodni.

(Peter Hess: Zvučne zdjele za zdravlje i unutarnju harmoniju)