Footer

Grge Tuškana 14 a, 47 000 Karlovac
UPISI U TIJEKU!

Termini Kundalini Yoge:

Ponedjeljak 18,00 – 19,30 i 20,00 – 21,30
Četvrtak 09,00 – 10,30, 18,00-19,30 i 20,00-21,30